در پایان ماه ژوئن ، دولت هند 59 برنامه چینی از جمله Mi Community را با استناد به نگرانی های مربوط به حریم شخصی منع کرد. اکنون پس از گذشت حدود دو هفته ، شیائومی هند به طور موقت برنامه و همچنین وب سایت را با اخطار غیرفعال کرده است. هر دو برنامه و وب […]

ادامه مطلب