دانستنی هایی در مورد راه اندازی رمز دوم پویا (OTP) یا همان رمز دوم یکبار مصرف رمز دوم یکبار مصرف همه بانک ها در این مدت خبرهای زیادی از رمز دوم پویا (OTP) یا همان رمز دوم یکبار مصرف به مشتریان ارائه می دهند. رمزی که توسط بانک مرکزی ارائه شده است برا ی جلوگیری […]

ادامه مطلب