شیائومی برای ساخت خودرو استعداد ها را استخدام می کند، پروژه ساخت ماشین شیائومی به رهبری لی جون انجام می شود. شیائومی با موفقیت هایی که در تولید لوازم دیجیتالی به دست آورده است، کاربران انتظار دارند که در صنعت تولید خودرو هم شیائومی موفق عمل کند. استخدام استعداد ها توسط شیائومی در پایان ماه […]

ادامه مطلب