محققان ایرانی در اقدامی بسیار جالب، شبکه 5G را در مقیاس آزمایشگاهی پیاده کردند. آزاد روانشید، مدیر واحد فناور مجمع خدمات فناوری شریف ضمن اشاره به موفقیت‌آمیز بودن این پروژه، ایران را یکی از کشورهای پیشگام در عرصه توسعه نسل جدید شبکه اینترنت معرفی کرد.

ادامه مطلب